Search for:

Surinaamse Regering Besteedt 6.5 Miljoen USD aan Nieuwe Vergaderzaal Ondanks Financiële Onzekerheid

In een recent interview met Surinametoday heeft DNA lid Annie Sadi, een bekende persoonlijkheid, haar ongenoegen geuit over de plannen van de huidige regering om 6,5 miljoen USD te besteden aan de bouw van een nieuwe vergaderzaal voor de Nationale Assemblee. Deze aankondiging heeft geleid tot verontwaardiging, vooral gezien de economische uitdagingen waarmee het Surinaamse volk wordt geconfronteerd.

Sadi betoogde dat de bestaande vergaderzaal van de Nationale Assemblee nog in goede staat verkeert en dat de regering in plaats daarvan hun aandacht zou moeten richten op de dringende behoeften van de bevolking, die te maken heeft met financiële ontberingen. Ze benadrukte dat deze nieuwe uitgaven onnodig lijken te zijn, gezien de bestaande infrastructuur.

Ook DNA lid Rabindre T. Parmessar, de fractievoorzitter van de NDP (Nationale Democratische Partij), heeft zijn zorgen geuit over dit onderwerp. Parmessar heeft een schrijven gericht aan de voorzitter van de Nationale Assemblee, de heer M. Bee, waarin hij vraagt om heroverweging van de beslissing om geld uit te geven aan een nieuwe vergaderzaal.

Deze kwestie heeft een debat aangewakkerd over de prioriteiten van de regering en de noodzaak om de financiële middelen van het land op een verantwoorde manier te beheren, vooral gezien de huidige economische uitdagingen waarmee Suriname te maken heeft.

Het is duidelijk dat de discussie over de nieuwe vergaderzaal van de Nationale Assemblee nog lang niet voorbij is en dat er meer debat en dialoog nodig zal zijn om tot een besluit te komen dat recht doet aan de behoeften van het Surinaamse volk.

Geef een reactie

×

Like us on Facebook

%d