Search for:

President Santokhi prijst veerkracht van het Surinaamse volk tijdens jaarrede

Tijdens zijn vierde jaarrede heeft president Chan Santokhi van Suriname het Surinaamse volk geprezen voor de enorme offers die ze de afgelopen jaren hebben gebracht om het land op het pad van herstel te brengen. In een emotionele toespraak richtte hij zich rechtstreeks tot de samenleving en benadrukte hij de veerkracht en toewijding van de burgers.

“Landgenoten, de afgelopen jaren heeft u grote offers gebracht om ons land weer op een pad van herstel te brengen. Om Suriname te redden, heeft u veel gegeven en dat verdient erkenning en diep respect,” aldus President Santokhi. Hij benadrukte dat hij als staatshoofd de pijn van het volk heeft gezien en dat de regering de verantwoordelijkheid neemt voor de genomen besluiten, omdat deze cruciaal zijn voor het herstel van het land.

Terwijl het volk offers bracht voor hun gezinnen en toekomstige generaties, beloofde Santokhi dat de regering zich inzet om verlichting te brengen en dat naarmate de economie groeit, er meer voor het volk gedaan kan worden. Hij riep op tot eenheid in de samenleving, ongeacht politieke of andere voorkeuren, om gezamenlijk te werken aan modernisering en een bloeiende toekomst voor Suriname.

Santokhi herinnerde ook aan de lessen van “eenheid in verscheidenheid” en nationale verbroedering die eerder door Surinaamse leiders werden geleerd en drong er bij het volk op aan deze lessen toe te passen. Hij benadrukte dat ongeacht iemands afkomst of achtergrond, Surinamers in de eerste plaats Surinamers zijn en dat niemand zal worden vergeten of achtergelaten.

De president bedankte specifiek de vakbeweging en het bedrijfsleven voor hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en riep op tot voortzetting van hun partnerschap in het streven naar economische groei en duurzame ontwikkeling.

Met een beroep op het nationaal belang en persoonlijke veiligheid boven politieke verschillen, drong President Santokhi aan op verbroedering en solidariteit om een nieuw en bloeiend Suriname binnen handbereik te brengen.

Geef een reactie

×

Like us on Facebook

%d