Search for:

IJzerdieven stelen rioolput deksels in Paramaribo: Politie vraagt om hulp

In de afgelopen periode zijn ijzerdieven weer actief geworden in het hart van Paramaribo, waarbij ze zich hebben toegelegd op het stelen van deksels van rioolputten. Deze diefstallen, die naar verluidt zijn ingegeven door de lucratieve ijzerhandel, hebben niet alleen gevolgen voor de openbare veiligheid, maar brengen ook levens in gevaar.

De meest recente incidenten vonden gisteravond plaats aan de Herenstraat, vlakbij de Republic Bank, waar opnieuw een rioolputdeksel werd ontvreemd. Deze verontrustende trend heeft ertoe geleid dat de politie dringend de hulp van de samenleving inroept om informatie te verstrekken die kan leiden tot de arrestatie van de daders.

De diefstal van rioolput deksels brengt ernstige risico’s met zich mee voor weggebruikers en voetgangers. Open rioolputten vormen een gevaarlijke hindernis op de wegen en trottoirs van Paramaribo. Het gevaar voor ongelukken en verwondingen is aanzienlijk verhoogd door het ontbreken van deze deksels.

De politie benadrukt dat zowel de dieven als de personen die betrokken zijn bij het verhandelen van gestolen goederen – de zogenaamde ‘helers’ – juridisch verantwoordelijk zullen worden gehouden voor hun criminele daden. Het aanpakken van deze plaag van diefstallen is van groot belang om de openbare veiligheid te waarborgen en de stad leefbaar te houden.

Totdat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de rioolputten opnieuw van deksels te voorzien, doet de politie een beroep op alle weggebruikers, vooral voetgangers, om zeer oplettend te zijn bij het lopen langs wegen en trottoirs. Dit is van cruciaal belang om ongelukken te voorkomen en de gemeenschap te beschermen.

De politie dringt er bij iedereen op aan om verdachte activiteiten onmiddellijk te melden en samen te werken in de strijd tegen deze diefstallen. Informatie die kan bijdragen aan het oppakken van de daders wordt met dankbaarheid ontvangen en kan bij de politie worden ingediend.

Laten we samenwerken om onze stad veiliger te maken en deze onwettige praktijken een halt toe te roepen.

Geef een reactie

×

Like us on Facebook

%d