Search for:

Rusland weerlegt kritiek op zijn voorzitterschap bij de NPS

Gregory Rusland, de huidige voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), weerlegt de kritiek die hem bestempelt als een zwakke leider in vergelijking met voorgaande voorzitters zoals Johan Pengel, Henck Arron en Ronald Venetiaan. In het programma Bakana Tori benadrukte Rusland dat de context waarin hij leiding geeft aan de partij wezenlijk anders is dan die van zijn voorgangers, met name gezien het jaar 2023.

Rusland wees op de tijd van Johan Pengel in de jaren vijftig, toen er aanzienlijk minder politieke concurrentie was en Pengel als onbetwiste leider opkwam, vooral onder de creoolse bevolking. Hij benadrukte dat de politieke omgeving vandaag de dag complexer is, met een overvloed aan politieke partijen en individuen die zichzelf als leiders profileren.

De voorzitter van de NPS stelt dat Arron en Venetiaan aan het roer stonden in periodes waarin de NPS een overheersende positie had en er weinig politieke concurrentie was. Echter, Rusland benadrukt dat na de jaren negentig de politieke omgeving veranderde, waardoor de NPS haar aanhang begon te verliezen door diverse ontwikkelingen.

Rusland verdedigt zijn eigen leiderschap en benadrukt dat een beoordeling van zijn voorzitterschap moet plaatsvinden in de context van deze veranderende politieke realiteit. Het is volgens hem niet rechtvaardig om zijn leiderschap direct te vergelijken met dat van voorgaande leiders, gezien de ingrijpende veranderingen in het politieke landschap.

Geef een reactie

×

Like us on Facebook

%d