Search for:

Grondwet en Kiesregeling Goedgekeurd in Eenheid

Op 13 oktober 2023 heeft De Nationale Assemblée van de Republiek Suriname een historisch besluit genomen door met een overweldigende meerderheid van 46 stemmen in te stemmen met de wijziging van de Grondwet en de Kiesregeling. President Santokhi, als vertegenwoordiger van het Surinaamse volk, uitte zijn oprechte dank voor de eenheid die het parlement heeft getoond gedurende het hele proces, van voorbereiding tot goedkeuring van deze cruciale ontwerpwet. Alle politieke fracties hebben samengewerkt en gezamenlijk gewerkt aan dit voorstel.

De President benadrukte dat het echte werk nu begint. Hij roept het parlement op om voort te bouwen op deze eenheid en in goed overleg te blijven werken richting de verkiezingen van 25 mei 2025. Iedere burger zal de kans krijgen om zijn stem uit te brengen, waarbij het nationaal belang boven partijgrenzen wordt gesteld.

De historische gebeurtenis onderstreept dat het Surinaamse volk verenigd is en toont het belang aan van gedeelde verantwoordelijkheid in het parlement. Suriname heeft een sterke reputatie opgebouwd op het gebied van georganiseerde en eerlijke verkiezingen, en deze moeten gezamenlijk worden behouden en verbeterd.

De President feliciteerde de totale samenleving met deze belangrijke mijlpaal, die een baken is voor een democratisch en verenigd Suriname op weg naar een veelbelovende toekomst.

Geef een reactie

×

Like us on Facebook

%d