Search for:

President Santokhi benadrukt het belang van veiligheid en samenwerking met het Command Center

Op maandag 23 oktober 2023 heeft het Command Center, bestaande uit verschillende veiligheidseenheden, verslag uitgebracht van zijn werkzaamheden aan president Chandrikapersad Santokhi op het Kabinet van de President. De bijeenkomst omvatte een evaluatie van de activiteiten van het Command Center gedurende de periode van 4 augustus tot en met 6 september.

Tijdens deze ontmoeting heeft het staatshoofd het logo van het Command Center gepresenteerd en benadrukte hij het belang van veiligheid, orde en rust binnen de samenleving. Ondanks de uitdagingen waarmee het Command Center te maken heeft, werden positieve resultaten gemeld.

Commissaris van politie, Bryan Isaacs, wees op de voortdurende uitdaging van het hebben van voldoende voertuigen. In reactie hierop kondigde president Santokhi aan dat er geld is vrijgemaakt voor de aanschaf van regulier transport.

President Santokhi drukte het Command Center op het hart om altijd steun te vragen bij het uitvoeren van operaties en benadrukte dat veiligheid een topprioriteit is. Hij moedigde de leden aan om regelmatig te trainen en alert te zijn op situaties waarbij mensen onrust willen creëren uit eigenbelang.

De president riep op om vooral rekening te houden met de komende kerstperiode en sectoren zoals de goudwinning, waar er dreigingen kunnen ontstaan. Hij vroeg de leden om hun jurisdictie, draaiboeken en capaciteit te evalueren en zich voor te bereiden op langdurige noodsituaties.

President Santokhi erkende dat trainingsmateriaal, werkmiddelen en de rechtspositie van de manschappen belangrijk zijn, maar benadrukte vooral het cruciale belang van samenwerking tussen de verschillende korpsen.

Het staatshoofd kijkt uit naar de voorstellen en aanbevelingen van het Command Center en blijft zich inzetten voor het handhaven van veiligheid, orde en rust in het land.

Geef een reactie

×

Like us on Facebook

%d