Search for:

Boze Landbouwers Bezetten Commisariaat in Nieuw Nickerie uit Onvrede over Uitbetalingen

In een opvallende protestactie hebben boze landbouwers vanmorgen tijdelijk het commissariaat in Nieuw Nickerie bezet gehouden. De situatie leidde tot de inzet van politie- en legerpersoneel om de rust te herstellen.

Aanvankelijk hadden de boeren aangekondigd met hun tractoren en landbouwmachines naar het commissariaat te rijden. Als voorzorgsmaatregel waren de omliggende straten vroeg in de ochtend afgesloten en waren er aanzienlijke politie- en legeraanwezigheid.

De boeren verzamelden zich vervolgens op het Brasa-plein om te discussiëren over hun vervolgstappen. De aanleiding voor hun protest was het uitblijven van betalingen gedurende de afgelopen twee maanden, zowel voor de geleverde padie als voor hun werkzaamheden gedurende het seizoen.

Er is forse kritiek geuit op het Rijst Platform, dat een jaar geleden in het leven werd geroepen om via dialoog de problemen in de rijstsector op te lossen. Volgens de initiatiefnemers is dit orgaan er niet in geslaagd om een aanvaardbare opkoopprijs voor de padie vast te stellen.

In september sloot de minister van LVV, Parmanand Sewdien, twee keer een overeenkomst met de Vereniging Rijst Exporteurs, eerst voor een opkoopprijs van 800 SRD per baal en later voor 750 SRD. Geen van deze bedragen is echter aan de boeren uitbetaald, zonder enige verklaring.

Bhagwanpersad Ramadhin, voorzitter van de Vereniging Rijst Exporteurs, sprak de boze boeren kort toe en beloofde zijn klanten binnen tien dagen te betalen tegen een prijs van SRD 700 per baal. Ook rijstverwerker Rigpal zal hetzelfde doen en benadrukte dat er geen overheidsinbreng is bij deze uitbetalingen; ze worden uit eigen middelen voldaan.

De boeren hebben gezamenlijk een verzoek aan de regering gericht voor droog- en opslagfaciliteiten, om hun afhankelijkheid te verminderen. Ze pleiten ook voor wetgeving die voorziet in een minimumprijs en een vastgestelde betalingstermijn.

De protestactie is voorlopig opgeschort. Hoewel klanten van Ramadhin en Rigpal antwoord hebben gekregen op hun vragen, verkeren anderen nog in onzekerheid over hun inkomsten. De boeren blijven vastbesloten om hun zorgen over uitbetalingen en de algemene situatie in de rijstsector aan te kaarten.

Geef een reactie

×

Like us on Facebook

%d